Svjetski dan kazališta

Od 1962. godine, na dan 27. ožujka, ITI organizira obilježavanje Svjetskog dana kazališta. Taj je datum odabran na 9. svjetskom kongresu ITI-ja, održanom 1961. a povezan je s otvorenjem prve kazališne sezone u Teatru nacija u Parizu.

Popis autora poruka za Svjetski dan kazališta jedan je od najimpresivnijih popisa poznatih imena iz svijeta kazališta. Dovoljno ih je spomenuti tek nekoliko: Jean Cocteau, Arthur Miller, Peter Brook, Eugene Ionesco, Laurence Olivier, Richard Burton, Ellen Stewart, Edward Albee, Vaclav Havel i dr.

Svjetski dan kazališta kazališnim je ljudima prilika da podsjete javnost na snagu izvedbenih umjetnosti i umjetničkog stvaralaštva koja proizlazi iz kolektivnog kreativnog čina. Ujedno je to i prilika za podsjeća¬nje na kazališne doprinose u produbljivanju razumijevanja i mira u svijetu.

Na taj dan u kazalištima se prije predstava čitaju poruke, a u nekim je kazalištima ulaz na predstave besplatan.

Hrvatski centar ITI prevodi i distribuira međunarodnu poruku, a pisanje hrvatske poruke organizira Hrvatsko društvo dramskih umjetnika (HDDU).

Svjetski dan kazališta – autori međunarodnih poruka 1962-2011:
http://www.iti-worldwide.org/worldtheatreday.php

Svjetski dan kazališta 2008.

Međunarodna poruka Roberta Lepagea

NOVA IZDANJA